قوانین و مقررات

اگر به دلایل قابل استناد مشتری بعد از دریافت کالا قصد بازگرداندن محصول را طبق شرایط گفته شده داشته باشد هزینه استرداد کالا به عهده مشتری خواهد بود.

چنانچه به هر دلیل مشتری قصد بازگرداندن محصول را داشته باشد ، محصول باید بدون باز شدگی جعبه و به صورت کاملا سالم به طوری که هیچ تغییری در ظاهر کالا به وجود نیامده باشد این عمل انجام شود در غیر اینصورت آران مد هیچ گونه مسئولیتی نسبت به موارد غیر یاد شده نخواهد داشت.

کسب وکار سایت به صورت B2B است و فروش فقط به داروخانه هاو مراکز درمانی انجام میشود