اخبار کلوب

چه اطلاعاتی را درزمان خرید ویلچر لازم داریم

اطلاعات لازم برای خرید ویلچر :
برای خرید ویلچر وزن و میزان تحرک ونوع کاربرد ویلچر به تناسب تحرک بیمار بسیار مهم میباشد ویلچر در انواع مختلف وجود دارد . 1- ویلچرهای برقی 2- ویلچرهای غیر برقی

ویلچرهای غیر برقی متنوع میباشد برای اوزان زیر 70 کیلو ویلچر سایز معمولی و اوزان بالای 80 کیلو ویلچراورسایز(سایز بزرگ) وچهار سوپاپ انتخاب میشود .
- لازم است بدانید حمل ونقل ویلچر وجابجایی آن با خودرو، ویلچرهای ارتوپدی خریداری شود چون چاپایی وزیر دستی ان جدا میشود وراحت داخل صندوق خودرو قرار میگیرد اوزان زیر 40 معمولا از ویلچر های ویژه کودکان استفاده میشود جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره تماس بگیرید
تلفن مشاور: آرانی 09121273638

: 44 - : 1398/11/30 - : 749
1398/11/30