دستگاه اکسیژن ساز 5لیتری ایرانی نفس یار طب

دستگاه اکسیژن ساز 5لیتری ایرانی نفس یار طب

:نفس یار طب (سوشیا)

: 00000031

: موجود

دستگاه اکسیژن ساز ایرانی نفس یار طب با ظرفیت تولید اکسیژن 5 و 10 لیتر ساخته شده است.
این دستگاه با دانش فنی وعلمی معتبر تحت نظارت سازمان دانش بنیان ایران طراحی و ساخته شده است
تمامی امکانات نمونه های مشابه اروپایی رادارد.
برتر وکارامد تر از مدلهای چینی میباشد.
دارای سیستم نبولایزر .
2سال ضمانت با گارانتی کامل .
تامین خدمات وقطعه برای 10 سال.
دارای سیستم نبولایزر ،سیستم خلوص سنج،
تایمر تنظیم خواب
و منوی فارسی
2سال ضمانت با گارانتی کامل .
تامین خدمات وقطعه برای 10 سال

برتر وکارامد تر از مدلهای چینی میباشد.
دارای سیستم نبولایزر ،سیستم خلوص سنج، تایمر تنظیم خواب و منوی فارسی
2سال ضمانت با گارانتی کامل .
تامین خدمات وقطعه برای 10 سال
سابقه تولید در صنعت پزشکی وتنفس حدود 10 سال با کسب رضایت پزشکان وبیماران ریوی کشور .
2سال گارانتی کامل .
10 سال خدمات پس از فروش
در نزدیک دستگاه سیگار نکشید و دور از لوازم قابل اشتعال نگهداری شود