آرنج بند موساپرت

آرنج بند موساپرت

: 00000625

: موجود

آرنج بند برای محافظت از ماهیچه دست و جلوگیری از صدمه دیدن آرنج
– تسکین درد و کاهش تورم در ناحیه آرنچ دست
– دارای حالت کشباف مناسب
– ساخته شده از نئوپرن برای حفظ گرما
– قابل استفاده برای هر دو دست چپ و راست
– دارای سایزبندی