واکر آلومینیوم جمع شوبدون چرخ دار

واکر آلومینیوم جمع شوبدون چرخ دار

: 00000065

: موجود

واکر تاشو آلومینیومی بدون چرخ :
واکر کمک میکند بیمار بهمراه واکر ارام آرام حرکت را شروع کند این واکر قابلیت کوچک وبزرک شدن در ارتفاع را دارد این واکر قابلیت باز ویسته شدن در هنگام راه رافتن وجمع شدن وبستن برای قرارگرفتن در خودرو را هم دارد. جنس این واکر از آلومینیوم میباشد.
وزن این واکر بسیار سبک میباشد
جنس این واکر آل.مینیوم میباشد وقابلیت انعطاف برای همراه بیمار در زمان حرکت را دارد