کپسول اکسیژن 5لیتر آلومینیوم

کپسول اکسیژن 5لیتر آلومینیوم

: 00000662

: موجود

کپسول آلومینیوم 5لیتر سبک وقابل حمل برای تردد در معابر عمومی مناسب هست