دستگاه تسویه هوا مکسی MAXY

دستگاه تسویه هوا مکسی MAXY

: 00000663

: موجود

احساس آرامش با تصفیه هوای مکسی دارای 7 لایه فیلتراسیون،بافیلتر هپا،فیلتر ضد باگتری،نانو نقره،دارای حسگر بو وذرات