اتو سی پپ (رس مِد)

اتو سی پپ (رس مِد)

: 00000728

: موجود

دستگاه اتو سی پپ رسمد در واقع به معنای دستگاه تنظیم خودکار دستگاه سی پپ است که قابلیت ارائه فشار مناسب برای باز نگه داشتن راه هوایی در مجرا های تنفسی را دارد.
هنگامی که فردی در زمان خواب فشار به اندازه ی نرمال نباشد نیازمند تجویز AP AP می باشد. دستگاه های اتو سی پپ رسمد به طوری ساخته شده که فشار را نرمال کرده و بیمار می تواند به راحتی بخوابد، به این معنا که اگر هنگام خواب در هر دم و باز دم به هر دلیلی فشار کاهش یابد دستگاه اتو سی پپ موجب افزایش فشار و اگر هنگام خواب فشار افزایش یابد دستگاه اتو سی پپ فشار را کاهش داده و به سطح نرمال و مورد نیاز بیمار می رساند.
تلفن مشاور آرانی :
09121273638
پخش تجهیزات تنفسی وکالای پزشکی آران مد
قابلیت تشخیص هوشمند اتصال ماسک به صورت
دستگاه اتو سی پپ کاملا بی صدا
دستگاه اتو سی پپ دارای حافظه داخلی INTERNAL MOMORY و کارت حافظه SD MEMORY
کاهش خودکار فشار در زمان بازدم جهت سهولت بازدم بیمار EPR
امکان هوشمند تعریف دمای هیومیدفایر بر اساس میزان درجه و رطوبت اتاق خواب
امکان هوشمند AUTOSET RESPONSE جهت افزایش سریعتر فشار دمی و درمان با فشار بال