پالس اکسیمتر مدل هلث فورس CMS50D

پالس اکسیمتر مدل هلث فورس CMS50D

: 00000734

: موجود

دردنیای پیشرفته ودر حال توسعه تقابل عصر ماشین با دنیای مدرنیته درعصر دیجیتال ، سلامتی انسانها مواجه شده باتهدیدات روزمره ناشی از توسعه اجتماعی واقتصادی در عصر مدرن جدبد.
یک از از پارمترهای موثر بر توسعه اقتصادی جوامع سلامت جسم و روح وروان افراد است در تیر رس تهدیدات دنیای ماشین قرار گرفته است برای حفظ سلامت جسم باید شاخص‌های مختلفی اندازه‌گیری شود. نوع تغذیه و میزان آن، میزان فعالیت‌های ورزشی روزانه، وضعیت سلامت روانی، همه‌ی این‌ها جزو شاخص‌های سلامتی هستند. یکی از این‌ها شاخص های موتر در سلامتی میزان اکسیژن درخون و میزان ضربان قلب در حالت استراحت و فعالیت است. با اندازه‌گیری درصد اکسیژن در خون معیار و بررسی آن در مقایسه با سن فرد می‌توان اطلاعات بیشتری در ارتباط با میزان سلامت ریه وقلب افراد بدست آورد. پالس اکسیمتر هیل فورس ، این دستگاه برای تعیین میزان درصد اکسیژن در خون و ضربان قلب می باشد که با پالس اکسیمتر در منزل ودر محل کار قابل سنجش واندازه گیری میباشد این دستگاه با اندازه گیری دقیق میزان اکسیژن خون و ضربان قلب، یک وسیله قابل حمل برای اندازه گیری و حفظ سلامت عمومی بدن می باشد.
دردنیای پیشرفته ودر حال توسعه تقابل عصر ماشین با دنیای مدرنیته درعصر دیجیتال ، سلامتی انسانها مواجه شده باتهدیدات روزمره ناشی از توسعه اجتماعی واقتصادی در عصر مدرن .
یک از از پارمترهای موثر بر توسعه اقتصادی جوامع سلامت جسم و روح وروان افراد است که در تیر رس تهدیدات دنیای ماشین قرار گرفته است برای حفظ سلامت جسم باید شاخص‌های مختلفی اندازه‌گیری شود. نوع تغذیه و میزان آن، میزان فعالیت‌های ورزشی روزانه، وضعیت سلامت روانی، همه‌ی این‌ها جزو شاخص‌های سلامتی هستند. یکی از این‌ها شاخص های موتر در سلامتی میزان اکسیژن درخون و میزان ضربان قلب در حالت استراحت و فعالیت است. با اندازه‌گیری درصد اکسیژن در خون معیار و بررسی آن در مقایسه با سن فرد می‌توان اطلاعات بیشتری در ارتباط با میزان سلامت ریه وقلب افراد بدست آورد. پالس اکسیمتر هیل فورس ، این دستگاه برای تعیین میزان درصد اکسیژن در خون و ضربان قلب می باشد که با پالس اکسیمتر در منزل ودر محل کار قابل سنجش واندازه گیری میباشد این دستگاه با اندازه گیری دقیق میزان اکسیژن خون و ضربان قلب، یک وسیله قابل حمل برای اندازه گیری و حفظ سلامت عمومی بدن می باشد.
دستگاه پالس اکسیمتر میزان درصد اکسیژن خون و ضربان قلب مربوط به سلامتی افراد که در تیررسی بیماریهای ریوی وقلبی قراردارند مشخص میکند.
کاربرد پالس اکسیمتر برای همه افراد آسان میباشد وقابل استفاده در منزل میباشد
مواظبت از پالس اکسیمتر از ضربه خوردن وافتادن به زمین لازم هست .
وارد شدن ضربه به پالس باعث کاهش ضریب دقت این وسیله میشود