فشارسنج فرش لاین

فشارسنج فرش لاین

: 00000745

: موجود

- نمایش نتایج میانگین
- دارای نمایشگر تاریخ و ساعت
- قابلیت سنجش ضربان قلب