محلولی ضد عفونی دست وابراز سیلوسپت 1لیتری

محلولی ضد عفونی دست وابراز سیلوسپت 1لیتری

: 00000752

: موجود

برای از بین بردن ویروس ها وباکتری ها وقارچ ها وعوامل بیماری زا برای ضد عفونی کننده دست نیز استفاده میشه