پالس اکسیمتر (چویس الکتریک)شارژی

پالس اکسیمتر (چویس الکتریک)شارژی

: 00000764

: موجود

پالس اکسیمتری برای سنجش میزان اکسیژن خون استفاده میشود بیمارانی که ناراحتی ریوی دارند واز دستگاههای کمک تنفسی کپسول اکسیزن ویا دستگاه اکسیژن ساز استفاده میکننئد برای سنجش میزان اکسیژن خون خود از پالس اکسیمتر یا انگشتی استفاده میکنند
پالس اکسیمتر برند چویس الکترونیک از نسل جدید پالس های برقی وقابلیت شارزدارند وفاقد باطری قلمی میباشد