عصا پین دار فلزی  قابل تنظیم

عصا پین دار فلزی قابل تنظیم

: 00000771

: موجود

عصای فلزی پین دار ایرانی جهت استفاده ازافرادی که نیاز به ابزار کمک حرکتی دارد کاربرد دارد. عصا فلزی پین دار ارتفاع ان متناسب با قد افراد قابل تنظیم میباشد.
آرانی 09121273638
عصای فلزی پین دار ایرانی جهت استفاده ازافرادی که نیاز به ابزار کمک حرکتی دارد کاربرد دارد. عصا فلزی پین دار ارتفاع ان متناسب با قد افراد قابل تنظیم میباشد.
آرانی 09121273638
ارتفاع ان قابل تنظیم میباشد از دو تیکه درست شده است ومعروف به عصای دوتیکه فلزی میباشد
متناسب با قد فرد قابل تنظیم میباشد از استحکام خوب برخوردار میباشد
در مکانهای چرب وسر در زمان استفاد با احتیاط استفاده شود حتما لاستیک ته عصا سالم باشد