واکر اطفال تاشو چرخ دار

واکر اطفال تاشو چرخ دار

: 00000772

: موجود

واکر اطفال قابل تنظیم برای کودگان زیر 5سال استفاده میشود
این واکر در راه رفتن کودکان کمک میکند واز آسیب های ناشی از زمین خورد جلوگیری میکن
این واکر هم از مواد الومینیوم وهک آهن رنگی ساخته میشود
واکر اطفال قابل تنظیم برای کودگان زیر 5سال استفاده میشود
این واکر در راه رفتن کودکان کمک میکند واز آسیب های ناشی از زمین خورد جلوگیری میکند
این واکر هم از مواد الومینیوم وهم از آهن رنگی ساخته میشود
در افتادن کودکان کمک شایان نموده واز به زمین خوردن وصدمات جبران ناپذیر به کودک جلوگیری میکند
سبک وقابل جمع شدن میباشد وبه راحتی قابل جابجایی میباشد ودارای دو چرح در جلو ان میباشدو ارتفاع آن متناسب به قد کودک قابل تنظیم میباشد
در زمان خرید به نوع مواد ان آلومینیوم ویا فلز (لوله آهنی رنگی ) توجه شود