تشک ریوانت 7 سانت

تشک ریوانت 7 سانت

: 00000773

: موجود

تشک 7سانت ریوانت برای تخت بیمار در منزل استفاده میشودروی این تشک در صورت نیاز تشک زخم بستر سلولی یا تخم مرغی پهن میشود
این تشک در سه مدل هست یک تیکه
سه تیکه وچهار تیکه
شک 7سانت ریوانت برای تخت بیمار در منزل استفاده میشودروی این تشک در صورت نیاز تشک زخم بستر سلولی یا تخم مرغی پهن میشود
این تشک در سه مدل هست یک تیکه
سه تیکه وچهار تیکه
برای تخت دو تیکه یا سه تیکه از تشک دو یا سه تیکه استفاده شود
تشک ریونت 7 سانت قابل شستو شو و طول عمر زیاد و طبی برای بیماران بدون تحرک
در زمان شستشو از لوازم نوک تیز استفاده نشود از کشیدن سیگار روی تخت وتشک حتی الامکان خوداری شود با آتش سیگار میسوزد