دستگاه تست قند خون  eb che

دستگاه تست قند خون eb che

: 00000841

: موجود

سخنگوی دو زبانه فارسی و انگلیسی برای افراد کم بینا
متوسط قند خون در دوره های 7.14.28
زنگ هشدار جهت یاد اوری انجام تست