دستگاه نبولایزر

دستگاه نبولایزر

: 00000095

: موجود

بیماران ریوی برای ادامه درمان پزشکان برایشان داروهای استنشاقی نسخه مینمایند از آنجا که این داروها باید به پودر تبدیل وقابل استنشاق باشند برای این منظور از دستگاه نبولایزر استفاده میکنند دستگاه های نبولایزر یا به صورت دستگاه مستقل خریدار میشوند یا بعضی از دستگاههای اکسیژن ساز برقی مثلا اکسیژن ساز برند سوشیا از شرکت نفس یار طب مجهز به دستگاه نبولایزر میباشند (نیاز به خرید مجزا نبولایزر نمیباشد ) .
نبولایزر داروهای مایع را به بخار تبدیل می‌کند و بیمار از طریق ماسک نبولایزر بخار تولید شده از نبولایزر را استنشاق خواهد نمود .
روش کار نبولایزر :
در نبولایزر مدل ZTH-2102 یک کمپرسور با ایجاد هوای فشرده تولید می‌کند. هوای فشرده با عبور از لوله هوا و نازل به داخل ماده استنشاقی دمیده می‌شود. جریان هوا سبب خروج ذرات ماده استنشاقی و ترکیب آن با هوای اضافی در داخل افشانه شده و بدین ترتیب ماده استنشاقی از طریق ماسک یا دهانی به بیمار منتقل می‌شود.
استفاده جهت بهبود بیماری های تنفسی به کارگیری تکنولوژی هوای فشرده در نبولایزر دارو
کارایی بسیار عالی به دلیل قدرت نبولایزر دارو کارایی منحصر به فرد به دلیل حفظ تناسب بالا درافشاندن آئروسل به بیمار
دارای ماسک و رابط بینی بزرگسال
سهولت حمل در خانه و کلینیک
عملکرد مثبت دارد
استفاده از آب معمولی به جای آب مقطر سبب ایجاد رسوب در محفظه شده و خلل در کار دستگاه ایجاد می کند.